Histogram

 


 

Histogrammet viser, hvorledes de forskellige toner er fordelt i billedet.

 

Længst til venstre findes de mørke toner, i midten mellemtonerne, og til højre er de lyse toner.

 

Højden af histogrammet angiver hyppigheden af de forskellige toner i billedet.

 

Dette histogram viser, at billedet har nuancerne fordelt fra det helt mørke til det helt lyse.

 

Klik på foto.

 

 

 

Når der vælges Enhance - Adjust Lightning - Levels, eller Ctrl+l, vises histogrammet for alle farver. I dette tilfælde er der en pæn fordeling af farverne fra det mørke til det lyse.

 

Ved at klikke på RGB kan man  få mulighed for at justere mængden af farverne rød, grøn og blå.

 

 

Dette billede skal måske have fjernet lidt rødt.

Foto: Bent Bertelsen

 

 

Fordelingen af Red - rød  Fordelingen af Green - grøn    Fordelingen af Blue - blå

 

 

Klik på foto.

 

Dette foto er for lyst - det er overbelyst.

 

Histogrammet viser tydeligt, at der ikke er helt mørke toner i billedet. Det kan der ændres på ved at trække den sorte skyder hen til det sted på histogrammet, hvor der begynder at blive registreret en toning.